Aanvragen

Gelieve eerst deze voorwaarden door te lezen voordat u verder gaat.

1. De stichting behoudt zich het recht voor aanvragen die niet aan de richtlijnen voldoen, niet in behandeling te nemen.

2. Aanvragen via email worden niet in behandeling genomen.

3. Telefonisch contact naar aanleiding van de status van de aanvraag stellen wij niet op prijs.

4. Geen bijdragen worden verstrekt aan individuele personen.

5. Eveneens worden geen bijdragen verstrekt aan restauraties verbouwingsplannen, inrichtingskosten, filmproducties, studiereizen, proefschriften en afstudeerprojecten, congressen en festiviteiten, tenzij deze de doelstellingen van de stichting juist sterk ondersteunen.

6. Binnen de statutaire doelstelling wordt geen enkele doelgroep uitgesloten, maar wel extra aandacht gegeven aan ondersteuning van kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan projecten die de kansen voor kinderen vergroten.

7. Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet een concrete, schriftelijke, projectaanvraag worden ingediend. Alleen aanvragen voorzien van een projectplan met een begroting en tijdsplanning worden in behandeling genomen. De begroting moet duidelijk inzicht geven in waar het geld precies aan wordt uitgegeven.

8. Besluitvorming door het Bestuur ten aanzien van giften vindt tweemaal per jaar plaats. Aanvragen die na 1 mei worden ontvangen worden pas in december door het Bestuur afgehandeld, en die na 1 november binnenkomen pas in juni van het volgende jaar.

9. Organisaties krijgen ten hoogste eenmaal per jaar een gift toegekend.

10. Indien er een gift is toegekend, verwachten wij zo spoedig mogelijk een bericht van goede ontvangst, voorzien van het bedrag en datum.

11. Ook willen wij, bij toekenning van een gift, binnen 2 maanden na afloop van het project een beknopt verslag van u ontvangen over het verloop van het project, inclusief een financiële verantwoording. Het ontvangen van verslaglegging speelt een rol bij het toekennen van een eventuele gift in de toekomst.

Ik heb de bovenstaande voorwaarden gelezen