Mundo Crastino Meliori

For a better world tomorrow

Kom in contact

Over ons

De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in Nederland of daarbuiten, die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting.

Stichting Mundo Crastino Meliori is lid van de FIN, de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.
Het bestuur verklaart de FIN-Code Goed Bestuur na te leven en levert jaarlijks de verklaring naleving FIN-Normen Goed Bestuur in, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).

Projecten

Meer info

Onderwijs

Gezondheid

Welzijn

Noodhulp

Kunst en cultuur

Natuur en Milieu

Bestuur

Aanvragen en contact