Stichting Mundo Crastino Meliori
Postadres
Postbus 2095
3500 GB UTRECHT
Doel
De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in Nederland of daarbuiten, die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting.

De stichting geeft geen bijdrage aan restauraties, verbouwingskosten, inrichtingskosten, filmprodukties, studiereizen, proefschriften en afstudeerprojecten, congressen en festiviteiten.